A  Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. által üzemeltetett www.mannaice.hu és egyéb társ, illetve aloldalainak oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Ön elfogadja Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. továbbiakban, mint a Szolgáltató által meghatározott szerződési feltételeket és adatkezelési elveket. 

Az ügyfélszolgálat munkanapokon 8 -17 óra között érhető el.

A panaszkezelést az ügyfélszolgálat végzi. Minőségi, vagy mennyiségi kifogás esetén, kérjük még aznap keressen minket a rendel@mannaice.huemail címen vagy telefonon 06/ 30 430 7548-as számon. Panasza a lehető leghamarabb kivizsgálásra kerül, melyről írásban értesíti Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. a megrendelőt.

 

1. A Szolgáltató alapadatai:

Név: Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Temető utca 36.

Telephely: 2367 Újhartyán, Ipari park

Cégjegyzékszám:  13 09 105336

Adószám 13592273213

Telefonszám: +36 30 521 79 77

E-mail: rendel@mannaice.hu

Webcím: www.mannaice.hu

 

2. A Felhasználó

A Felhasználó a www.mannaice.hu honlapon regisztráló, a Szolgáltatást rendelés leadásával igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki vagy amely a regisztráció, illetve a Rendelés során köteles megadni az alábbi adatait:

 • teljes név / számlázási név
 • szállítási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • adószám
 • kapcsolattartó

Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Rendelést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma

A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létre hozott egyedi szerződés alapján, a Felhasználók részére online vagy telefonos megrendelés alapján, fagylalt és egyéb kiegészítő termékek gyártását és kiszállítói szolgáltatását nyújtja. (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A Szolgáltatás alapján, a Felhasználó, a Szolgáltató által a www.mannaice.hu honlapon fagylalt és egyéb kiegészítő termékek kínálatából telefonon vagy online a kiválasztott termékeket rendelheti meg.

Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak teljes mértékben megfelel.

A Szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a Rendelés részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a www.mannaice.hu honlapon, üzletkötőin keresztül, valamint hírlevelében.

Tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • www.mannaice.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

A Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.

 

4. A Rendelés általános szabályai – a Szerződés létrejötte és megszűnése

Fagylalt és egyéb kiegészítő termékek iránti igényét (a továbbiakban: Rendelés) a Felhasználó az alábbi módokon adhatja le.:

 • online felületen az www.mannaice.hu weboldalon a termékek kiválasztásával,
 • telefonon a +36 30/430 7548 számon
 • üzletkötőn keresztül

 

Rendelés online felületen

A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat együttes a regisztráció során, a Felhasználó általi elfogadásával a Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó Általános és Felhasználási Feltételek hatályba lépnek.

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát.

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

Az egyedi szerződés létre jöttéről és feltételeiről a Szolgáltató a Rendelés során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben is értesíti a Felhasználót.

A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létre jöttét és online felületen történt bankkártyás fizetést követően a Rendelést megváltoztatni, illetve törölni nem lehet.

A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg.

 

A megrendelés folyamata

A weboldalon nincs szabad regisztráció. A Felhasználót csak az adminisztrátor veheti fel a rendszerbe a szerződéskötés létrejötte után.

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a Rendelés leadására.  A regisztrációt csak adminisztrátor végezheti, ezért a szerződéskötés létrejötte után a Felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Szolgáltatóval. A regisztrációhoz meg kell adni a 2. pontban felsorolt adatokat, a regisztrátortól kapott jelszó a bejelntkezés után modósítható. A jelszó minimum 8 karakter hosszú, és tartalmaz legalább egy nagybetűt, illetve egy számot. Pl : Dorika92

A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik adatainak pontosságáért, valódiságáért. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles a következő Rendelés alkalmával azok átvezetését kérni a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán +36 30/430 7548 keresztül vagy e-mailben (rendel@mannaice.hu) vagy a Szolgáltatás honlapján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is.

Regisztráció után lépjen be a rendszerbe e-mail címe és a regisztrációkor választott jelszava segítségével. A webshopon szereplő termékek összetevőit, egyéb jellemzőit az adott termék leírásánál tekintheti meg.

Válasszon a termékkínálatból.

Amennyiben rendben találja a megrendelést, kattintson a „Megrendelem” gombra. Ekkor a rendszer összesíti az Ön által kiválasztott rendeléseket, így Ön a héten rendelt összes tételt látja.

Miután a „Megrendelem” gombra kattintott, rendelését rögzítjük. A sikeres rendelést a weboldal köszönőfelülete igazolja, illetve visszaigazolásul egy automatikus e-mailt is küldünk Önnek.

Ezek után a fizetés következik.

 

5. A Szolgáltatás díja / Árak

A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetése az árú kézhezvételénél, a pontos számla alapján történik. Szolgáltató honlapján található árlista ( a termék jellegéből adódóan) irányadó, a nettó töltősúly a számlán kerül meghatározásra.

A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Foglalás alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla ellenében, az átvétel helyszínén köteles megfizetni.

A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került.

Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználó, valamint a Rendelés során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen köteles.

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát minden előzetes értesítés nélkül fenntartja, ezekről a Felhasználókat a honlapon tájékoztatja. Az árak minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében, forintban értendőek.

Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az oldal, vagy a nyomtatott kiadvány felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg egyéb hiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

Ha a nyomtatott anyagokon és a weben található ár nem egyezik, az nyomdahibának minősül, és a weblapon lévő ár az irányadó.

 

6. A fizetés módja:

Készpénzes fizetés esetén a fizetés a szállítási napon készpénzben történik a kiszállítást végző kollégánk részére, számla ellenében.

A számlát, az első szállítási napon a termékkel együtt kapja meg. A számlák mindegyike ÁFA levonásra alkalmas.

 

7. Rendelés lemondása/módosítás:

Megrendelést és lemondást a termékek kiszállítását megelőző munkanap nap 15 óráig tudjuk elfogadni.

A rendelés lemondáshoz / módosításhoz kérjük, keressen minket telefonon 06/ 29 200 140, vagy emailen rendel@mannaice.hu.

 

8. Kiszállítás:

A kiszállítás a meghatározott nap reggel 6 és délután 21 óra között történik Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. munkatársai, megbízottjai által. A termék helyszínre érkezésének időpontja általában azonos, de előre nem látható körülmények miatt változhat.

Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. fenntartja a jogot a rendelés indoklás nélküli elutasítására, Ha a szerződést ennek ellenére késedelmesen, vagy egyáltalán nem tudjuk teljesíteni, - áru, készlethiány vagy más ok miatt - haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. felhívja figyelmét, hogy kizárólag Szállítási Helyek menüpontban felsorolt helyszínekre vállal kiszállítást, az ettől eltérő kiszállítási címekre leadott rendeléseket teljesíteni nem tudja.

Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. kéri a kedves Vásárlókat, hogy az árut kézbesítéskor a kiszállító kollégánk előtt szíveskedjenek megvizsgálni, és amennyiben a csomagolása sérült, ne vegyék át a terméket, vetessenek fel jegyzőkönyvet, vagy a probléma megoldása érdekében hívják az ügyfélszolgálatot a +36 30/430 7548- as telefonszámon, illetve rendel@mannaice.hu e-mailen jelentsék be panaszukat!

 

9. Kedvezmények igénybevétele:

A kedvezmények visszavonásig érvényesek, melyekről a Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft., mind a www.mannaice.hu weboldalon, mind egyéb (FB, hírlevél) fórumokon értesíti felhasználóit.

A kedvezményeket csak az arra jogosultak vehetik igénybe.

 

10. Minőségi garancia:

Két, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt üzemünkben minden feltétel adott a több, mint 40 féle ízből álló termékpaletta minőségi gyártására, tárolására. Szállítói hálózatunk az ország teljes lefedettségén biztosítja partnereink számára a folyamatos kiszállítást. Receptúra:Íz mestereink a legkiválóbb, válogatott, hazai gyümölcsökből, prémium hozzávalókból, minőségi olasz alapanyagokból készítik el fagylaltjainkat. A 24- 28 %-ban valódi gyümölcsöt tartalmazó gyümölcsízeink elkészítése során tejterméket nem használunk  és Stevia glikozid alapanyagú ZERO fagylaltjaink hozzáadott cukrot, valamint laktózt és glükózt nem tartalmaznak. A klasszikus ízek mellett helyet kapnak kínálatunkban a rétegezett fagylaltok is, melyek textúrája, íz élménye (ropogós és lágy) sokkal intenzívebb a hagyományos fagylaltokénál. Tégelyeink építetten, díszítetten kerülnek a Partnereink pultjába, és valóban nagyon gusztusos látványt nyújt a gyümölcsök darabokkal vagy éppen csokoládéval megszórt fagylalt „hegy”.Partnereik számára modern, neonnal világított 16 tégelyes pultot biztosítunk. Az egyéb kiegészítőket pl.:tölcsér, kiskanál, elviteles pohár cégünktől rendelhető.

A szükséges technikai feltételek, háttér eszközök a következőek:

 • 220 V
 • 380 V
 • vízvételi lehetőség
 • kanálmosó
 • háttérhűtő

Termékeink -18 Celsius fok alatt, felbontatlanul 3 hónapig őrzik meg szavatosságukat, felbontva - 18 Celsius fok felett 6 nap szavatossági időt biztosítunk.

 A Manna Ice hivatalos allergénkommunikációja a http://www.mannaice.hu/termekek oldalon, illetve a termékek etikett címkénjén található, ettől eltérő nyomdai anyagokért és egyéb kiadvényokért felőlésseget nem vállalunk. Kérjük, súlyos ételintolerancia esetén mindenesteben tájékozodjon honlapunkon, vagy munkatársunknál: rendel@mannaice.hu. 

11. Felhasználói nyilatkozat

A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat ( http://www.mannaice.hu/adatvedelem) teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.

Felhasználó kijelenti, hogy a Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.

 

12. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége

A Felhasználó a Rendeléssel tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltató teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. ( Pl.: helytelen szállítási cím)

A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja.

 

13. Vitarendezés, illetékességi kikötés

A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók Szolgáltatással kapcsolatos igényeiknek a kielégülésének biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni. 

Amennyiben a vitás ügy békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Magyar Kereskedelmi-és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság, kizárólagos illetékességét. Felhasználó a Rendeléssel ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri.

 

14. Szellemi tulajdon védelme, a weboldal használata

www.mannaice.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft.,amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;
 • nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

 

15. A Felhasználási Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított és közzétett Felhasználási Feltételek hatályba lépésének időpontját követő első Rendelés alkalmával elfogadják a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

 

16. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az rendel@mannaice.hu e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

 Szerződő felek a jelen Felhasználási Feltételek és általános szerződési feltételek, valamint a Manna Ice & Cake Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft. szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán írásos formának fogadják el az egymásnak a rendeléskor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.

Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek.

A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Újhartyán, 2018.április.29

                                                                                       Manna Ice & Ca ke Fagylalttermékeket Készítő és Forgalmazó Kft.